Wybór świadków to jedna z najważniejszych decyzji stojących przed przyszłymi małżonkami. Bycie świadkiem to z jednej strony duże wyróżnienie, a z drugiej ogromna odpowiedzialność. Z dzisiejszego poradnika dowiesz się, czym kierować się przy wybieraniu świadka i świadkowej na ślub.


 

Kto może zostać świadkiem?

Aby dana osoba mogła zostać świadkiem na ślubie musi spełnić pewne wymogi formalne. Świadek musi mieć w dniu ślubu ukończone 18 lat i mieć przy sobie dowód tożsamości (dowód osobisty, paszport). Dokument należy okazać u kierownika urzędu stanu cywilnego lub w kancelarii kościelnej na kilkanaście minut przed rozpoczęciem uroczystości.


 

Świadek na ślubie cywilnym

Najważniejszym zadaniem świadka i świadkowej podczas ślubu cywilnego jest złożenie podpisów na protokole ślubnym. Podpis świadków jest konieczny, by ślub mógł być uznany za ważny. A co jeśli poprosiliśmy na świadka osobę z zagranicy? W sytuacji, gdy świadek nie mówi w języku polskim, na ceremonii zaślubin musi być obecny tłumacz biegły. Koszty związane ze sprowadzeniem tłumacza leżą po stronie państwa młodych.


 

Świadek na ślubie kościelnym

W przeciwieństwie do ślubu zawieranego w urzędzie stanu cywilnego, obecność świadka posługującego się innym językiem na ślubie konkordatowym nie wymaga sprowadzania tłumacza biegłego. Również w tym przypadku świadek i świadkowa muszą złożyć podpisy na akcie małżeństwa. W polskiej tradycji wciąż panuje przekonanie, że osoba wybrana na świadka musi być wierząca. Jednak prawo kanoniczne wcale nie nakazuje takiego obowiązku. Świadek i świadkowa muszą jedynie spełnić wymogi formalne, o których wspomnieliśmy na początku artykułu. Co więcej, świadek może być nawet osobą rozwiedzioną. W przypadku ślubu kościelnego kancelaria może życzyć sobie jednak zaświadczenia o odbytej spowiedzi (choć jednak nie wszystkie parafie mają takie wymagania).


 

Obowiązki świadka

Najważniejszym zadaniem świadka i świadkowej jest, jak już wspomnieliśmy, udzielenie pisemnego poświadczenia o zawarciu małżeństwa. Jednak na tym obowiązki świadków się nie kończą. Zakres obowiązków jest zwykle ustalany wspólnie z parą młodą. Najczęściej jest tak, że rolą świadków jest pomoc narzeczonym w przygotowaniach do ślubu i wesela. Bardzo ważnym zadaniem stojącym przed osobami wybranymi na świadków jest także wspieranie młodej pary podczas ceremonii oraz dbanie o to, by wszystko przebiegało zgodnie z planem.


 

Czym kierować się przy wyborze świadka na ślub?

Jak widzimy, zadania świadków wcale nie są takie proste. Dlatego najlepiej wybrać do tej roli osoby odpowiedzialne i dobrze zorganizowane. Najczęściej prosimy na świadków osoby z najbliższej rodziny lub przyjaciół. Większość par wybiera świadków w schemacie: świadkowa – pani młoda oraz świadek – pan młody. Jednakże nie ma żadnej reguły mówiącej, że koniecznie trzeba robić to właśnie w ten sposób. Jeśli chcemy, by przy naszym ślubie asystowały dwie osoby tej samej płci, nie ma ku temu żadnych przeciwwskazań.


 

Kiedy wybrać świadków?

Wyboru świadków najlepiej dokonać około trzy miesiące przed ślubem. Pamiętajmy, że osoby proszone na świadków także muszą się do tego przygotować. Dlatego zapewnijmy im odpowiednią ilość czasu.